آموزش رانندگان سرویس مدارس در مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد

آموزش رانندگان سرویس مدارس در مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد، رانندگان سرویس مدارس در مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد آموزش دیدند.

در این جلسه آموزشی قریب به پنجاه نفر از بانوان راننده سرویس مدارس ضمن آشنایی با عملکرد مرکز کنترل ترافیک و نحوه ثبت تخلفات و رسیدگی به جرائم رانندگی، آموزشهای ترافیکی را فرا گرفتند.

گفتنی است همزمان با این جلسه آموزشی، مهندس عظیمی زاده، شهردار یزد از روند آموزشهایی که در مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد برگزار می گردد بازدید نمود.