آموزش رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری یزد در پارک ترافیک شهرداری یزد

آموزش رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری یزد در پارک ترافیک شهرداری یزد

 

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد دوره آموزشی ویژه رانندگان حمل و نقل درون شهری یزد در پارک ترافیک شهرداری یزد آغاز گردید.

عاطفه معماریان  با اشاره به اهمیت ارائه آموزش های ویژه به رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی اذعان داشت: با تدابیر اتخاذ گردیده در نظر است تا تعداد 5000 راننده اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و سرویس مدارس در پارک آموزش ترافیک شهرداری یزد تحت آموزش قرار بگیرند.

مسئول پارک آموزش ترافیک شهرداری یزد آموزش صحیح موضوعات ترافیکی و بازآموزی آن را برای رانندگان ناوگان حمل و نقل درون شهری که به طور مستمر در سطح شهر تردد می کنند را یک ضرورت بر شمرد و خاطرنشان کرد: کاهش خطرات و آسیب های ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و افزایش رضایتمندی شهروندان، از اثرات این دوره آموزشی است.

وی در این رابطه افزود: با همکاری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد و با هدف افزایش سطح آگاهی و  قانونمداری رانندگان و همچنین ایجاد تغییر در رفتار ترافیکی و بازآموزی مطالبی همچون مهارت های رانندگی، تخلفات حادثه ساز و نحوه اعمال قوانین راهنمایی و رانندگی،  در مرحله اول تعداد 400 نفر از رانندگان اتوبوس در این دوره تحت آموزش قرار خواهند گرفت و آموزش مابقی رانندگان در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت.