آموزش جهت یابی وحرکت و نحوه عبور از چهارراه به دانش آموزان نابینا وکم بینایی پایه ششم ابتدایی

آموزش جهت یابی وحرکت و نحوه عبور از چهارراه به دانش آموزان نابینا وکم بینایی پایه ششم ابتدایی

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد، عده ای از دانش آموزان نابینا، وکم بینا  مهارت عبور از عرض خیابان را در در پارک ترافیک آموزش دیدند.

"عاطفه معماریان" مسئول پارک آموزش ترافیک شهرداری یزد با اشاره به اهمیت آموزش دانش آموزان نابینا و کم بینا اذعان داشت: در راستای ارتقاء سطح یادگیری مهارت های ضروری،  دانش آموزان گروه آسیب دیده بینایی مدرسه رسولیان یزد، با استفاده از روش"درس پژوهشی" در پارک آموزش ترافیک شهرداری یزد، مهارت عبور  از خیابان را فرا گرفتند.

عبور از خیابان یکی از چالش هایی است که افراد کم بینا و نابینا  با آن موا ه هستند. به همین منظور جمعی از معلمان آموزشگاه نابینایان رسولیان، اقدام به ابداع شیوه آموزشی نوینی برای رفع این مشکل برآمدند. "درس پژوهی" ، رویکردی نسبتا جدید است که که در زمینه طراحی آموزشی، موفقیت های زیادی را کسب  نموده است. در این روش گروهی از معلمان درس واحدی را انتخاب می کنند وبه صورت مشترک به طراحی درس خود می پردازند و در این کار می کوشند تا بهترین شیوه آموزش را برای آن درس تهیه کنند و در ادامه طی چندین مرحله اقدامات صورت گرفته مورد بازبینی جمعی و اصلاح قرار می گیرد تا پس از رفع نواقص، بر غنای آن افزوده شود.