امكان ورود اتوبوسهاي خط واحد شهري به پايانه مسافربري غدير

امكان ورود اتوبوسهاي خط واحد شهري به پايانه مسافربري غدير

فراهم شدن امکان ورود اتوبوسهای خط واحد شهری به پایانه مسافربری غدیر

با فراهم شدن ورود اتوبوسهای خط واحد به پایانه مسافربری غدیر، از این بعد مسافران در نزدیکترین محل به شرکتهای مسافربری پیاده و سوار می شوند.

با انجام اصلاحات عمرانی در محوطه ورودی پایانه مسافربری غدیر و احداث راه دسترسی از پایانه به سمت دانشگاه پیام نور، از این پس اتوبوسهای خط واحد شهری با ورود به پایانه ، مسافران را در نزدیکترین محل به شرکتهای مسافربری پیاده و سوار می کنند.
خاطرنشان می شود این امکان با همکاری سازمان اتوبوسرانی و در راستای سلامت جانی مسافران فراهم شده است.
شایان ذکر اینکه پیش از این اتوبوسهای خط واحد، مسافران را در حاشیه بلوار شهرک صنعتی پیاده و سوار می کردند که با توجه به همراه داشتن لوازم، تردد در دو طرف بلوار خطرات جانی را برای آنها به دنبال داشت.
                                                                                                                              حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد