اقدامات انجام شده در حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک جهت استقبال از مسافران نوروزی

اقدامات انجام شده در حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک جهت استقبال از مسافران نوروزی

به گزارش روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری، معاون امور زیربنایی، از اقدامات انجام شده با هزینه ای بالغ بر 4 میلیارد ریال، در حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک در جهت آماده سازی شهر و استقبال از مسافران نوروزی خبر داد.

محمود دهقان ضمن تشکر از مدیر حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک و کارشناسان این حوزه  اقدامات انجام شده روزهای پایانی سال را به شرح ذیل اعلام کرد:

-  آشکار سازی و افزایش ایمنی دهانه ورودی پل و زیرگذرهای معابر

- اجرا و تجدید خطوط گذرگاههای عابرپیاده

- رنگ آمیزی پایه های چراغ های راهنمایی رانندگی

- ساماندهی تقاطعات سطح شهر

- نصب ثانیه شمار چراغ های راهنمایی تقاطعات

- ایمن سازی جزیره های میانی معابر با (رنگ آمیزی، نصب گل میخ سرامیکی، گل میخ پلاستیکی)

- نصب کاشن تانک دماغه پل و زیرگذرها

- نصب بولار ترافیکی در مبادی معابر دوطرفه

- نصب  وتعویض استوانه های ایمنی سطح شهر

- جمع آوری شاسی های گذرگاههای عابر پیاده سطح شهر با درخواست پلیس راهور

- تجهیز پروژه خلیج فارس با تابلو علائم ترافیکی و خط کشی و تابلوهای راهنمای مسیر و آشکار سازی دماغه ورودی زیرگذرهای آن

- جداسازی مسیر رفت و برگشت خیابان فرخی با گل میخ های پلاستیکی 5*15*15 سانتی متر

- نصب تابلوهای هدایت مسیر زندان اسکندر

- یک طرفه سازی مسیر های منتهی به زندان اسکندر

- ساماندهی و تعمیر تابلوهای سولار مسیرنمای سطح شهر

- تعویض تابلوهای هدایت مسیر معیوب

- نصب تابلو پارکینگ های عمومی سطح شهر

- نصب تابلوهای ترکیبی نورانی (سرعت 60 کیلومتر و دوربین) در حوالی دوربین های سرعت سطح شهر

- ایمن سازی ورودی محمد آباد با رنگ و گل میخ پلاستیکی (چشم گربه ای)، گل میخ سرامیکی، تابلو مسیرنما و حداکثر سرعت 60 و 30 ، چراغ راهنمایی چشمک زن سولار ، پایه معلق 6متری و تابلو سرعت 60 کیلومتر سولار ، تابلو دست انداز

- نصب چراغ چشمک زن سولار تقاطع مهدی و امام

- نصب تابلو توقف مطلقا ممنوع حمل با جرثقیل حاشیه میدان امیرچقماق از سلمان به امام

- ساماندهی تابلو و چراغ های دفنی زیرگذر حکیمیان

- رنگ آمیزی و خط کشی حاشیه میدان شهید بهشتی جهت پارک برمعبر میدان

- نصب تابلو توقف مطلقاً ممنوع، طرفین خیابان قیام

                                                                        معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد