آسمان شهر میراث جهانی یزد در تسخیر هوای پاک در می آید

آسمان شهر میراث جهانی یزد در تسخیر هوای پاک در می آید


آسمان شهر میراث جهانی یزد در تسخیر هوای پاک در می آید

با راه اندازی سامانه استعلام پلاک از سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) و در راستای اجرای مفاد قانون هوای پاک و ایمنی خودروها، آسمان شهر میراث جهانی یزد در تسخیر هوای پاک درمی آید.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد – محمد علی سلمانی ندوشن در نشست ستاد معاینه فنی خودروهای سبک شهر یزد با اشاره به اهمیت موضوع هوای پاک و ایمنی خودروها، اظهار کرد: پیگیری و تسریع در راه اندازی سامانه استعلام معاینه فنی خودروها از سامانه سیمفا و لزوم آگاهی رسانی به مالکین خودروهای فاقد گواهی معاینه فنی از ضرورت های این موضوع می باشد.

 

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد گفت: شیوه نامه های آلایندگی صوتی و آئین نامه جدید سن فرسودگی و ضرورت اعمال سازوکار مربوطه در سامانه سیمفا جهت فراهم شدن امکان نظارت کامل و دقیق بر اساس مفاد 6 و 8  قانون هوای پاک به مراکز مربوطه ابلاغ خواهد شد.

محمد علی سلمانی ندوشن خاطر نشان کرد: اجرای مواد 6 و 7 قانون هوای پاک و تبصره های مرتبط در خصوص مراجعه خودروهای عمومی، دولتی، عمرانی و شخصی به مراکز جهت اخذ گواهی معاینه فنی از ملزومات تحقق یافتن هوای پاک در شهر جهانی یزد می باشد.

گفتنی است در این نشست گزارشی از آمار سه ماهه سوم سال مراکز معاینه فنی و اقدامات صورت گرفته در خصوص تجهیز و راه اندازی سامانه استعلام پلاک های فاقد معاینه فنی از سامانه سیمفا ارائه شد و عملکرد این مراکز مورد بررسی قرار گرفت. #۸/۱۴۰