از عوامل اجرائی سه شنبه های بدون خودرو یزد تجلیل گردید.

از عوامل اجرائی سه شنبه های بدون خودرو یزد تجلیل گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از عوامل اجرائی کمپین سه شنبه های بدون خودرو تجلیل گردید.

محمد رضاپیرنیا (رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی  شهرداری یزد) و سید حسین سید عربی (رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان یزد) طی لوح هایی، از عوامل اجرائی سه شنبه های بدون خودرو اعم از سرگرد عزیز الله دستوار (رئیس پلیس راهور یزد)، مهدی شهریاری (مسئول روابط عمومی و مسئول کمپین سه شنبه های بدون خودرو در معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد)، امین سامعی (مسئول روابط عمومی هیئت ورزشهای همگانی یزد) و حاج مهدی گلشن نیا (پیشکسوت دوچرخه سواری) تقدیر نمودند.

گفتنی است در این لوح تقدیر تصریح گردیده از فعالیت های عوامل اجرائی کمپین سه شنبه های بدون خودرو به خاطر توجه به امر توسعه ورزش های همگانی و برگزاری مستمر همایش دوچرخه سواری در سه شنبه های بدون خودرو یزد، که زمینه توسعه و رشد ورزش را در دیار دارالعباده تقدیر می گردد.