ارائه گزارش سه ماهه (مهر، آبان، آذر) امور حفاریها شهرداری یزد

ارائه گزارش سه ماهه (مهر، آبان، آذر) امور حفاریها شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، محمود دهقان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری یزد از تعداد مجوزهای صادر شده در حوزه حفاریها در سه ماهه سوم سال جاری خبر داد.

محمود دهقان گفت: در سه ماهه گذشته 90 مجوز حفاری صادر شده که از این تعداد 23 مجوز حفاری آب، 11 مجوز حفاری فاضلاب، 31 مجوز حفاری گاز، 9 مجوز حفاری برق و 16 مجوز حفاری مخابرات برای شهروندان ساکن در مناطق پنجگانه صادر شده است.

شایان ذکر است از این تعداد مجوز، 30 مورد در محدوده منطقه یک، 32 مورد در محدوده منطقه دو، 12 مورد در محدوده منطقه سه، 14 مورد در محدوده منطقه چهار و 2 مورد در محدوده منطقه بافت تاریخی می باشد.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد