ادامه عملیات عمرانی پارک آموزش ترافیک کوهستان

ادامه عملیات عمرانی پارک آموزش ترافیک کوهستان

به گزارش روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری از ادامه عملیات عمرانی پارک آموزش ترافیک کوهستان خبر داد.

حمید دهقان گفت: عملیات اجرایی احداث پارک آموزش ترافیک کوهستان در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال از سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

وی افزود تا کنون اقدامات قابل توجهی در خصوص احداث این پارک صورت گرفته که اهم آن عبارتند از: طراحی وساخت نرده های پارک، زیرسازی و نصب 580 مترجدول ، دیوارکشی مجموعه، جابجایی سینما چهار بعدی از پارک هفتم تیر به پارک آموزش ترافیک، مکاتبه با اداره برق جهت طراحی شبکه وانشعاب برق پارک ، هماهنگی و طراحی جهت انشعابات برق و آب و...

لازم به ذکر است این پارک دومین پارک آموزش ترافیک در یزد می باشد.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد