ادامه عملیات اجرایی واحد مهندسی و ایمنی ترافیک در سال جاری

ادامه عملیات اجرایی واحد مهندسی و ایمنی ترافیک در سال جاری

به گزارش روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری از ادامه عملیات اجرایی واحد مهندسی و ایمنی ترافیک در سال جاری خبر داد.

محمد مرزبان گفت: در سال جاری سعی شده است توجه بیشتری به نصب و ساماندهی تابلوهای ترافیکی و هدایت مسیر جهت راهنمایی شهروندان صورت پذیرد.

وی گفت اقدامات انجام شده در  این خصوص با دقت و سرعت قابل توجهی پیش می رود.

مرزبان مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک، با توجه به اهمیت موضوع، به انجام موارد ذیل به طور مختصر اشاره نمود:

 • نصب و تکمیل تابلوهای مسیرنمای میدان و جزیره های ابتدای ورودی بلوار میوه و تره بار
 • نصب تابلو دورزدن ممنوع تقاطع پژوهش
 • نصب تابلو افسریه
 • آشکارسازی و نصب تابلو سرعتگیرهای زیرگذر پل هفده شهریور
 • نصب تابلو رعایت حق تقدم خیابان مجیدیه تقاطع موتورآب
 • آشکارسازی رفوژ میانی خیابان چاوشیان همراه با تابلو مسیرنما
 • نصب تابلو عبور ممنوع کوچه دیوان محاسبات بلوار شهید مدرس
 • نصب تابلو مسیرنمای زیرگذر پل 63
 • نصب تابلو یک طرفه بلوار گلستان غربی و تابلو عبور ممنوع جهت ایمنی مسیر
 • ساماندهی و نصب تابلوهای مسیرنمای پل هفده شهریور و گردش به چپ ممنوع ورودیهای میدان صنعت
 • ایمن سازی ورودی شهرداری منطقه یک با استوانه ایمنی
 • نصب مجدد تابلو هدایت مسیر میدان دانش آموز
 • شستشوی خطوط عابر پیاده در سطح شهر
 • ساماندهی تابلوهای مسیرنمای سطح شهر شامل میدان ابوذر،بنافتی زاده، دهه فجر و ..

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد