اداره کل انتقال خون استان یزد میزبان شصت و سومین هفنه از همایش های دووچرخه سواری سه شنبه های بزد

اداره کل انتقال خون استان یزد میزبان شصت و سومین هفنه از همایش های دووچرخه سواری سه شنبه های بزد

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش تصویری: