احداث مخزن هاي 3 گانه آبياري فضاي سبز (غدیر و صحرا)

احداث مخزن هاي 3 گانه آبياري فضاي سبز (غدیر و صحرا)

مشخصات عمومي پروژه:

عنوان پروژه: احداث مخزن هاي 3 گانه آبياري فضاي سبز
محل اجرا: بلوار طراوت، مثلثي صحرا و پارك غدير
مبلغ قرارداد: 368،000،000  ريال
طراح(مشاور):  معاونت فني و عمراني شهرداري يزد
پيمانكار: شركت عمران بنا كوير يزد
كارفرما:  شهرداري يزد

مشخصات فني پروژه:

احداث مخازن سه گانه بتني جهت آبياري فضاي سبز بلوار طراوت، مثلثي صحرا و پارك غدير در نظر گرفته شده است. اين مخازن 120 متر مكعبي در ابعاد 5 در 8 متر در ارتفاع 3 متر در تراز زيرزمين احداث ميگردد.

گزارش آخرین وضعیت پروژه

شرح عملیات انجام شده دراین دوره :

گودبرداري و انتقال خاك حاصل از گودبرداري به خارج از محل

زيرسازي و شفته ريزي با خاك خارج از محل در كف مخزن

آرماتوربندي و بتن ريزي فونداسيون و ديوار مخزن با نصب واتر استاپ در محل قطع بتن ريزي

ديوار چيني و بتن ريزي فونداسيون اتاقك پمپ مخزن