احداث فرهنگسرای بهمن

احداث فرهنگسرای بهمن

مشخصات عمومي پروژه:

عنوان پروژه: احداث فرهنگسرای بهمن
محل اجرا: ساختمان کشتارگاه قدیم
مبلغ قرارداد: 1،000،000،000  ريال
طراح(مشاور):  سازمان عمران شهرداری یزد
پيمانكار: سازمان عمران شهرداری یزد
كارفرما:  شهرداري يزد

مشخصات فني پروژه:

در اين پروژه تهيه طرح و كليه مراحل انتخاب مشاور و عقد قرارداد به عهده پيمانكار ميباشد و هزينه تهيه طرح نيز جزو قرارداد پيمانكار است كه تاكنون فاز صفر و يك توسط مشاور تهيه شده است و در حال حاضر آزمايشگاه مكانيك خاك جهاد دانشگاهي در حال حفر گمانه جهت ارائه گزارش مطالعات ژئوتكنيك ميباشد. تخریب ساختمان قدیم کشتارگاه قديم نيز بخشي از مفاد قرارداد فعلي پيمانكار ميباشد كه تاكنون به اتمام نرسيده است.

احداث سايت فرهنگسرای بهمن طبق نقشه شامل محوطه سازي به مساحت حدود 16000 متر مربع و ساختمان سازي به مساحت حدود 3800 مترمربع در فاز يك و ساختمان سازي به مساحت حدود 2000 مترمربع در فاز دو كه ميبايست درقالب قرارداد جديدي با پيمانكار منعقد گردد.

گزارش آخرین وضعیت پروژه

شرح عملیات انجام شده دراین دوره :
تهيه فاز صفر و يك طرح (مراحل تهيه فاز دو طرح نيز در حال انجام است)

برچيدن در و پنجره هاي ساختمان و تاسيسات مكانيكي و برقي

تخريب ساختمان كشتارگاه تا حدود 80 درصد

حفر گمانه مطالعاتي جهت ارائه گزارش ژئوتكنيك