احترام به حقوق شهروندان، خط قرمز شهرداری یزد در اجرای طرح پارکومتر

احترام به حقوق شهروندان، خط قرمز شهرداری یزد در اجرای طرح پارکومتر

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری یزد، جلسه توجیهی و آموزشی پارکبانان در پارک ترافیک برگزار شد.

"علیرضا اسداله پور یزدی" در جمع پارکبانان خاطر نشان کرد: احترام به حقوق شهروندان، خط قرمز شهرداری یزد در اجرای طرح  های خدماتی است و هدف از اجرای مدیریت پارک حاشیه ای خیابان، برقراری عدالت در استفاده از فضاهای شهری است و افزود اگر در اجرای این طرح حدود احترام به شهروندان رعایت نشود توفیقات کسب شده از دست خواهد رفت.

مدیر مرکز کنترل ترفیک شهرداری یزد افزود دشواری های کار پارکبان ها برای ما روشن است، لیکن به هیچ عنوان نباید از شهروندان وجه اضافی در قالب شارژ بی مورد دریافت گردد و با تلاشهای صورت گرفته دیگر اعتبار هیچ برچسبی منقضی نمی شود و با این موارد به شدت مبارزه خواهیم کرد.

گفتنی است با همکاری مدیریت مجموعه پارک ترافیک شهرداری یزد دوره آموزشی و توجیهی پارکبانان مرداد ماه با حضور سرگرد بخشی، نماینده پلیس راهور برگزار گردید. وضعیت ظاهری پارکبان، عدم استفاده از موبایل، دریافت وجه اضافی، بی احترامی و پرخاش، رفتار و صحبت های اضافی و ... از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.