اجرای کارت پارک الکترونیکی

 

 

اجراي كارت پارك الكترونيك در معابر پر تردد شهر يزد

از ابتداي سالجاري باتوجه به برنامه ريزي و هماهنگي بين بخشي انجام شده طرح كارت پارك الكترونيك در شهر يزد اجرا شد .

با توجه به محدود بودن ظرفيت پارك در معابر هسته مركزي شهر و با هدف تقسيم عادلانه فضاي پارك حاشيه اي معابر در بين رانندگان و جلوگيري از سفرهاي غير ضروري و همچنين ترغيب رانندگان به استفاده از ساير مدهاي حمل و نقلي بويژه عمومي و كاهش استفاده از وسايل شخصي ، طرح كارت پارك اجرايي گرديد .

در فاز 1 مقرر شد معابر هسته مركزي شهر نظير : فرخي – طالقاني – قيام – دهم فروردين – رجايي - مطهري – امام خميني (ره) اجرايي شود

و در فاز 2 معابري نظير : تيمسار فلاحي – كاشاني – بلوار شهيد صدوقي – شهيد واعظ و زير پل باهنر اجرايي گردد .

ضمناً يادآوري مي گردد طرح بصورت فاز بندي شده و پلكاني اجرايي ميشود و پيش بيني ميشود انشاالله تا 2 ماه آينده كليه معابر مذكور تحت پوشش كارت پارك الكترونيك قرار گيرد .

همكاري شهروندان و عوامل پليس راهور در موفقيت طرح بسيار تاثير گذار است .

                                                                                                                                                                                           حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد