اجرای پریمارک در سطح شهر

اجرای پریمارک در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری از اجرای پریمارک (نقوش برجسته)درسطح شهر خبر داد.

محمد مرزبان گفت: در سال جاری سعی شده است برای بالا بردن کیفیت علائم هشداردهنده به جای استفاده از رنگهای ترافیکی که دوام کمتری دارند، از پریمارک استفاده شده است.

وی گفت: عملیات اجرای پریمارک در ایستگاه های اتوبوس در حال اجرا می باشد.

مرزبان تعداد اجرای پریمارک ها را در سطح شهر تا کنون 73 مورد با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال بیان نمود.

مدیر حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک عنوان کرد:  در ماه های آینده نقوش آهسته، احتیاط و مدرسه نیز در جلو مدارسی که بر معبر اصلی هستند اجرا به صورت برجسته اجرا خواهد شد.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد