اجرای پروژه بلوار ولایت با هدف كاهش حجم ترافيك ورودي شمالي شهر يزد


مهندس رمضاخانی ناظر پروژه بلوار ولايت از روند اجرای پروژه با هدف كاهش حجم ترافيك ورودي شمالي شهر يزد خبر داد :
عمليات اجرايي پروژه بلوار ولايت با هدف كاهش حجم ترافيك ورودي شمالي شهر يزد در تاريخ مهر ماه 89 آغاز گرديد بلوار مذكور در حدفاصل دروازه قرآن و بلوار آزادگان قراردارد كه دسترسي ورودي شمالي شهر به فرودگاه شهيد صدوقي يزد را آسانتر مي كند . سازمان همياري شهرداريهاي استان يزد به عنوان پيمانكار پروژه با نظارت حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري يزد تا كنون يك كيلومتر از مسير را تكميل نموده و حدود يك كيلومتر از مسير را نيز آماده اجراي لايه اساس و آسفالت نموده است. لازم به ذكر است با توجه به گستردگي پروژه عمليات اجرايي در چند فاز انجام مي گيرد كه فاز اول آن از كيلومتر 200+1 تا كيلومتر 400+2 تا دو ماه آينده آماده بهره برداري مي باشد. فاز دوم پروژه در محدوده فرودگاه شهيد صدوقي يزد مي باشد كه حصار كشي ديوار فرودگاه در حال انجام مي باشد و اميد است تا پايان تیرماه سال 92 به پايان برسد . فاز سوم پروژه از كيلومتر 00+0 تا كيلومتر 200+1 در حال آزادسازي مي باشد.