اجرای عملیات خط کشی محوری پروژه بزرگ خلیج فارس

اجرای عملیات خط کشی محوری پروژه بزرگ خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، عملیات خط کشی محوری پروژه بزرگ خلیج فارس به پایان رسید.

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد از اجرای  عملیات خط کشی محوری پروژه خلیج فارس ( زیرگذر خلیج فارس و قهاری سعید) به طول 18500متر با فامهای سفید و زرد خبر داد.

حمید دهقان با تاکید بر ایمن سازی راهها افزود: ایمن سازی با استفاده از تجهیزات گوناگون و علائم مختلف و به ویژه با خط کشی راه ها انجام می پذیرد که استفاده از رنگ های ترافیکی سرد و گرم یک جزئی و چند جزئی با رنگ پایه های مختلف، علاوه بر ارتقاء ایمنی و پیشگیری از حوادث جاده ای که همواره خسارات جانی و مالی سنگینی در پی داشته است، باعث می گردد رانندگی در جاده ها ایمن تر و مطابق با قوانین بین  المللی  راهنمایی  و  رانندگی  باشد.

وی گفت: تلاش همکاران در شهرداری در جهت ایجاد مسیرهای امن برای رفاه حال شهروندان می باشد و امید است شهروندان محترم نیز با رعایت فرهنگ ترافیک ما را در این امر مهم یاری نمایند.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد