اجرای روشنایی پارکینگهای درون محله ای

اجرای روشنایی پارکینگهای درون محله ای

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری از شروع عملیات روشنایی پارکینگهای درون محله ای فاقد روشنایی خبر داد.

محمد علی سلمانی گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال در محل های پارکینگ درون محله ای شیخداد، صاحب الزمان ، باغ گندم، خیابان مصلی ، مجاهد ، گازرگاه و .. در حال اجراست.

سلمانی ادامه داد: این پروژه با هدف روشنایی پارکینگ های درون محله ای از خرداد ماه سالجاری شروع و تا ماه آینده به اتمام می رسد.

روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد