اجرای روشنایی بلوار پروفسور حسابی تا میدان عالم

اجرای روشنایی بلوار پروفسور حسابی تا میدان عالم

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری از اجرای عملیات روشنایی بلوار پروفسور حسابی تا میدان عالم خبر داد.

محمد علی سلمانی گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر نوزده میلیارد ریال از بلوار پروفسور حسابی تا میدان عالم اجرا گردید.

سلمانی ادامه داد: این پروژه با نصب پایه چراغهای روشنایی با مبله،کتیبه و چراغهای LED و حذف تیرهای سیمانی با مشارکت شرکت توزیع برق انجام گرفته است.

روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد