اجراي پاركومتر هوشمند در معابر هسته اي شهر يزد

اجراي پاركومتر هوشمند در معابر هسته اي شهر يزد

در راستاي رفع مشكلات ترافيكي هسته مركزي شهر و تقسيم عادلانه پارك بين رانندگان و همچنين در راستاي رشد هوشمند شهري ، كار مطالعاتي پاركومتر هوشمند در دستور كارمعاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد قرار گرفت كه پس از چندين جلسه كارشناسي با مشاركت بخش خصوصي موضوع فوق محقق گرديد .

در حال حاضر معابر فرخي ، دهم فروردين ، امام خميني جنوبي مجهز به سيستم هاي فوق الذكر شده است كه به ميزان قابل توجهي در بهبود و روانسازي ترافيك موثر بوده است .

خاطر نشان مي سازد همكاري پليس راهور در نتيجه طرح فوق بسيار حائز اهميت  مي باشد .