انتصاب شهردار یزد به عنوان مشاور عالی رئیس هیئت دوچرخه سواری استان یزد هفتاد و سومین همایش دوچرخه سواری شهر یزد بمناسبت هفته ناجا گزارش تصویری کف سازی و ساخت مخزن و موتورخانه آبنمای کف خشک پارک مرحوم اصلانی امامشهر (21 شهریور 96) گزارش تصویری پروژه زمین ورزشی فلکه دوم آزادشهر (21 شهریور 96) گزارش تصویری پروژه ابنمای کف خشک پارک هفتم تیر (21 شهریور 96) گزارش تصویری پروژه ابنمای کف خشک پارک آزادگان (21 شهریور 96) گزارش تصویری پروژه آبنمای پارک مهرآوران (21 شهریور 96) پروژه مشارکتی ساختمان رفاهی تجاری باغملی آماده بهره برداری گردید گزارش تصویری پروژه پایانه درونشهری شحنه (24 مرداد 96) گزارش تصویری اجرای نقوش ترافیکی در مسیرهای ویژه دوچرخه سواری گزارش تصویری پروژه آسفالت بلوار دهه فجر (9 مرداد 96) گزراش تصویری عملیات عمرانی کتابخانه مرکزی (9 مرداد 96) گزارش تصویری پروژه کتابخانه مرکزی یزد (1 مرداد 96) گزارش تصویری پروژه عمرانی آب انبار رستم گیو (1 مرداد 96) گزارش تصویری پروژه خیابان سلمان (1 مرداد 96) گزارش تصویری پروژه عمرانی خیابان قیام (1 مرداد 96) گزارش تصویری پروژه آسفالت بلوار دهه فجر (1 مرداد 96) گزارش تصویری پروژه آسفالت بلوار دهه فجر (27تیر 96) گزارش تصویری پروژه عمرانی خیابان قیام (27تیر96) گزارش تصویری پروژه آسفالت بلوار دهه فجر (25 تیر 96)