• مهندسی و ایمنی ترافیک
 • فنی و عمرانی
 • بهسازی، تعمیر و نگهداری
 • مالی و اقتصادی
 • برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
 • خدمات شهری
 • امور زیربنایی و حمل و نقل شهری
 • شهرسازی و معماری
 • شهرداری منطقه یک
 • شهرداری منطقه دو
 • شهرداری منطقه سه
 • ناحیه تاریخی
 • ناحیه یک منطقه سه
 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
 • سازمان آرمستانها
 • سازمان فاوا
 • سازمان عمران و نوسازی
 • سازمان پسماند
 • سازمان پارکها وفضای سبز
 • سازمان فرهنگی ورزشی
 • سازمان میوه و تره بار
 • سازمان حمل و نقل بار و مسافر
 • سازمان رفاهی تفریحی
 • مزایدات، مناقصات
 • شورای اسلامی شهر یـزد
 • امور مشارکتها و سرمایه گذاری
 • ستاد مبشر غدیر