درباره معاون

 

 

 

 

 

محمد علی سلمانی 
تحصیلات: 
-  لیسانس عمران – عمران 
-  فوق لیسانس برنامه ریزی شهری 
 
سوابق اجرایی 
-  مسئول فنی شهرداری اشکذر سال 90-87
-  شهردار اشکذر سال 94-90
-  مدیر منطقه 4 شهرداری یزد سال 97-94
-  مدیر منطقه یک شهرداری یزد سال 99-97
-  معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد سال 1400-99
 
ایمیل : 
AliSalmani2360@gmail.com