بازدید محموددهقان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از طرح دسترسی به میدان مرکزی میوه وتره بار

newsitem

با حضور محمودهقان معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهری شهرداری یزد طرح دسترس ایمن و آسان به میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد بررس شد

دوچرخه و کتاب

newsitem

نمایش 1 - 20 از 540 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 27

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب